Verschil gedragstherapie en verrijkingsconsult

gedragstherapie voor katten - verrijking voor katten - kattengedragsdeskundige

Het verschil tussen gedragstherapie en een verrijkingsconsult

Hieronder staan deze verschillen uitgelegd, het verschil tussen gedragstherapie en een verrijkingsconsult zit in een aantal dingen:

  1. Bij gedragstherapie is er sprake van een gedragsprobleem (zie hiervoor de informatie over gedragsproblemen bij katten); bij een verrijkingsconsult is er geen sprake van een gedragsprobleem.
  2. Gedragstherapie is om het gedragsprobleem aan te pakken. Een verrijkingsconsult is alleen ten behoeve van het verrijken van de omgeving van de kat(ten); en daarmee om gedragsproblemen te voorkomen.
  3. Bij gedragstherapie is de nazorg intensief. Bij een verrijkingsconsult is er minder nazorg (nodig).
  4. De vragenlijst van gedragstherapie is veel uitgebreider dan van een verrijkingsconsult.
  5. Al het bovenstaande maakt dat de prijs verschilt.