Disclaimer

Disclaimer voor devrolijkehuiskat.nl

De Vrolijke Huiskat (Kamer van Koophandel: 65191552), verleent u hierbij toegang tot devrolijkehuiskat.nl en en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
De Vrolijke Huiskat behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Vrolijke Huiskat spant zich in om de inhoud van devrolijkehuiskat.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op devrolijkehuiskat.nl aangeboden informatie teksten, afbeeldingen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De aangeboden informatie teksten, afbeeldingen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Vrolijke Huiskat.
In het bijzonder zijn alle prijzen op devrolijkehuiskat.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op devrolijkehuiskat.nl opgenomen hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kan De Vrolijke Huiskat nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Ook aanvaardt De Vrolijke Huiskat geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. Externe site hebben een eigen disclaimer waarna De Vrolijke Huiskat bij deze verwijst.

Copyright en Auteursrechten

Copyright betekent dat alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, teksten, afbeeldingen, foto's en materialen liggen bij ©De Vrolijke Huiskat.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie, teksten, afbeeldingen, foto's en materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van ©De Vrolijke Huiskat.